Kostsamt bakslag för Svärtträskgruvan

1:03 min

Den nedlagda Svärtträskgruvan i Storuman, som under lång tid läckt miljöfarliga metaller, har nu stött på nya problem. 

Vattenreningen funkar inte som det var tänkt och nu pumpas mer skattepengar in för att rädda naturen runt omkring.

Redan förra året startade Sveriges geologiska undersökning, SGU, muddringen av klaringsbassängen i Svärtträskgruvan som då var full av slam.
Arbetet flöt på bra och gick enligt planerna men plötsligt upptäckte man något.

– Det bildades slam väldigt momentant över hela bassängen och det förstås inte bra eftersom vi tyckte att de hade muddrat ordentligt. Vi kom fram till att det fanns ett överskott av kalk som löstes ut när de grävde runt i bassängen, säger Kristina Sjödin, projektledare på SGU.

På grund av kalköverskottet i vattenreningen kunde nytt slam bildas av resterna från gammalt slam där det redan muddrats.

För att få bukt på problemet har SGU nu sökt ett statsbidrag på 300 000 kronor hos Länsstyrelsen för att förbättra den befintliga kalkstationen och därmed vattenreningen vid Svärtträskgruvan. 

Svärträskgruvan gick i konkurs 2008. Eftersom konkursbona saknar pengar så har SGU tagit på sig ansvaret som huvudman för saneringen.