Kronoberg

Kvinnojourer kritiska: Ansökan om statsbidrag för krånglig

1:21 min

Mer än hälften av de 100 miljoner som regeringen öronmärkt till landets kvinnojourer i år har inte betalats ut. Och den största orsaken är att själva ansökan om pengar är för krånglig, menar kritiska kvinnojourer.

– Om man slår ut det så tar det nog en person en vecka att fylla i. Det är många frågor och krångliga frågor. Det är helt obegripligt, galet, och jag förstår inte hur Socialstyrelsen tänker, säger Kerstin Lenander på Kvinnojouren Märta i Ljungby.

Jag förstår inte hur Socialstyrelsen tänker

Många kvinnojourer runt om i landet är kritiska mot att det ska vara så krångligt att få del av regeringens öronmärkta pengar. 100 miljoner om året i tre år ska delas ut för att stärka arbetet med våldsutsatta kvinnor, och det är Socialstyrelsen som fördelar pengarna.

Men många jourer har inte fått de pengar de ansökt om på grund av ofullständiga ansökningar. Kvinnojouren Märta i Ljungby, till exempel fick bara en del av de pengar de sökt, och någon motivering till avslaget fick de inte heller.

– Nej, och det är ju inte heller bra. Det finns jourer som har bett att få ett skriftligt förtydligande på avslagen, men har inte fått det heller.

Varför tror du att det är så här?

– Brist på kunskap, jag tror inte Socialstyrelsen vet vad kvinnojourerna gör.

Jourer kanske måste dra ner på sin verksamhet

Och de uteblivna bidragen kan få konsekvenser som i förlängningen drabbar de våldsutsatta kvinnorna, menar Kerstin Lenander.

– Jourer kanske måste dra ner på sin verksamhet, alternativt stänga verksamhet, färre kvinnor får hjälp helt enkelt.

Wiveka Holst är kassör för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS. Hon förklarar att ansökningen diskuterades med Socialstyrelsen förra året.

– En del jourer har inte ens har sökt pengar. Många jourer har inga anställda utan vi pratar ideellt arbetande kvinnor, och jag tror att de gav upp när de såg hur det såg ut, säger Wiveka Holst.