KU frågade ut statsministern om flyktingkrisen

1:37 min

Statsminister Stefan Löfven frågades idag ut i Konstitutionsutskottet om bland annat regeringens hantering av flyktingkrisen.

 

Stefan Löfven försvarade de åtgärder som vidtagits men sa samtidigt att det varit en mycket stor utmaning för samhället.

– Jag menar att vårt land ska vara oerhört stolt för den humanitära insats vi har gjort. Andra länder runt om i Europa och runt om i världen kan jag vittna om beundrar Sverige för den insats vi har gjort.    

Statsministern försvarade regeringens åtgärder. Han sa att redan när den rödgröna regeringen tillträdde 2014 vidtogs förberedande åtgärder för att förstärka resurser för mottagning av flyktingar. Regeringen tog också initiativ i EU för att få en jämnare fördelning av flyktingar sa Stefan Löfven.

Migrationsverkets prognos sänktes i juli 2015 till 74000 flyktingar och det var denna siffra som låg till grund för regeringens budget.

Stefan Löfven fick frågor om det inte fanns anledning att ifrågasätta Migrationsverkets prognos, men han svarade att regeringen litar på myndigheternas uppgifter.

Enligt Stefan Löfven var det i augusti-september förra året som den stora ökningen av antalet flyktingar skedde.

Han välkomnade granskningen av hanteringen och sa att även regeringen kommer att tillsätta en utvärdering:

– Det är ju naturligtvis så att när vi går igenom en sådan händelse så måste vi också kunna lära oss om vad vi har gjort. Vi kan aldrig säga att det här har vi gjort perfekt till varje detalj, utan min ambition är att vi hela tiden ska kunna successivt, successivt ska kunna förbättra vår förmåga att hantera olika situationer.

– Vi vill i regeringen ha en oberoende utvärdering för att vi ska kunna dra slutsatser.