Landskrona

Löfte om kraftfull satsning på "enkla jobb"

4:00 min

Landskrona stad kraftsamlar och angriper nu den höga arbetslöshet som under lång tid plågat staden. Genom olika åtgärder och ett slags tillfälliga arbeten ska skaran arbetslösa reduceras med 1 000 personer.


En del av dem kommer att arbeta i en 30 000 kvadratmeter stor fabrikslokal i stadens industriområde, som visas upp av Jimmie Rönndahl, verksamhetschef för individ- och familjeförvaltningen.

– Det här är en fantastisk möjlighet för många individer i Landskrona som är arbetslösa och som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Arbetslösheten i Landskrona ligger fem procent högre än Skånesnittet och landar på 15 procent. Skillnaden jämfört med riksgenomsnittet är ännu större. Målet är nu att få ner arbetslösheten till Skånesnittet på tio procent.

Det handlar då om att få ut 1 000 personer i åtgärder och sysselsättning. 40-50 av dem kommer att arbeta på ett kommunägt tvätteri, som man vill starta i den gamla armaturfabriken på Industrigatan.

Där ska man tvätta den kommunala vårdpersonalens kläder.

– Vi prövar nya vägar och det krävs mod. Vi är här för gruppen som står utanför arbetsmarknaden och då är vi beredda att ta de steg vi behöver ta, säger Jimmie Rönndahl.

Det ska totalt skapas runt 400 så kallade "enkla jobb". En typ av arbete som inte kräver någon direkt utbildning eller arbetslivserfarenhet. Landskrona stad satsar tolv miljoner i tvätterianläggningen. Det uppges vara ett nollsummespel eftersom man annars hade fått betala för tjänsten.

Lönerna kommer till stor del att betalas av Arbetsförmedlingen. Jobbet erbjuds i ett år med förlängning ytterligare ett år. Det är den politiska ledningen, med kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) i spetsen, som tagit initiativ till projektet.

– Det har saknats enkla jobb, som blir allt förre i samhället. Vi vill öppna en sektor för människor som inte har högskoleutbildning och lång erfarenhet av arbetsmarknaden.

Finns det någon risk att de enkla jobben uppfattas som nödjobb med lägre social status? Har ni funderat på hur ni ska förmedla bilden av den här typen av jobb?

– Vår signal är väldigt tydlig, alla typer av jobb är betydelsefulla, alla människor är betydelsefulla.

Torkild Strandberg tror inte att projektet innebär någon kostnad för staden. Tvärtom. När folk kommer i sysselsättning minskar kostnaden för ekonomiskt bistånd. I princip kan man säga att det blir Arbetsförmedlingen och staten som övertar en tung utgiftspost i den kommunala ekonomin.

– Man måste se det som att samhället i stort har ett gemensamt ansvar för att se till att människor har ett jobb. Vem som sen ytterst står för kostnaderna kan vara hugget som stucket.

Så hur ser arbetslösa på den här storstilade satsningen? P4 Malmöhus begav sig till Landskronas arbetsförmedling och träffade där Sedija Skalic.

– Det låter fantastiskt bra. Bra ide! Det behövs nog i den här staden.

Finns det en risk att man ser de här jobben som en slags "reservjobb"?

– Någonstans måste du börja. Du måste kunna ta ett steg någonstans för att kunna utveckla dig själv, sedan kanske det blir större. Jag hoppas verkligen att det blir något av det här.