Konsekvenser av finskt medlemskap i Nato utredda

1:59 min

Det nära försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland skulle hotas om ett av länderna gick med i Nato men inte det andra. Det är en av slutsatserna i den mycket omtalade finska Nato-utredningen, den första på nästan tio år, som presenterades av en grupp sakkunniga och tidigare diplomater i Helsingfors i eftermiddag.

– Vårt uppdrag var inte att rekommendera ett vägval för Finland, slog en av utredarna, professor Francois Heisbourg från Institute for Strategic Studies, fast. Utan att bedöma konsekvenser, och det har gett oss en stor frihet i arbetet, sa han på presskonferensen på eftermiddagen.

Den redan på förhand omtalade rapporten är beställd av Finlands utrikesministerium och går på sextio sidor igenom de möjliga följderna av ett finskt Nato-medlemskap.

Man granskar även, på utredarnas eget initiativ, det eventuella scenariot där grannen Sverige skulle gå med, men Finland stanna utanför, förklarar den tidigare Rysslandsambassadören René Nyberg som också varit med och gjort utredningen.

Rapporten kommer i en tid då kriget i Ukraina har ökat spänningarna i vårt närområde och ritat om både geografiska kartor, med Rysslands annektering av Krim, och säkerhetspolitiska kartor, med ökad militär närvaro av både Nato och Ryssland i Östersjön.

Men den som letar efter ett ja eller nej i rapporten blir besviken. Inte heller radar den upp plus och minus med ett eventuellt Nato-medlemskap för Finland.

Istället konstaterar den att en ansökningsprocedur visserligen skulle vara tekniskt ganska enkel, eftersom både Sverige och Finland med sitt Nato-samarbete idag är så nära ett medlemskap man kan komma utan att vara med.

Men den betonar hur stort och omvälvande ett beslut om regelrätt inträde ändå skulle vara.

I Finland är också grannskapet och relationen med Ryssland något som väger mycket tungt i ett Nato-beslut.

Rapporten betonar hur Rysslands agerande vid ett eventuellt ansökningsförfarande för Finland och Sverige hör till de allvarligaste konsekvenserna att ta med i beräkningen, och också till de minst förutsägbara.

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov sa i gårdagens intervju i Dagens Nyheter att Ryssland kommer att reagera om Sverige går med i Nato.

Det samma torde gälla Finland, eftersom det idag ter sig osannolikt att något av länderna skulle ansöka på egen hand.

Finländarna själva är traditionellt negativt eller avvaktande inställda till Nato-medlemskap och många anger just närheten till grannen i öster som ett av skälen.

I Helsingfors kvällstrafik är det inte heller lätt att hitta någon som stödjer tanken på ett finskt Natomedlemskap.

– Absolut inte, säger Matias som väntar på spårvagnen. Vi ska inte ge oss in i stormakternas spel.

Johanna och Anna går mot spårvagnshållplatsen i regnet. De tycker det är bäst att vara neutral.

– Det är inte bra om Nato-styrkor kommer och bevakar vår östliga gräns, tror de.