Nya garnisonen kostar 780 miljoner

1:45 min

Det kostar 780 miljoner kronor att bygga upp en ny garnison för stridsgrupp Gotland. Utöver den investeringen lägger Försvarsmakten en miljard på att att återigen placera militära styrkor på Gotland.

– Det är ju väldigt mycket pengar. Det är en ganska stor etablering som sker på skjutfältet med många byggnader, stora ytor som ska bebyggas med hela den infrastruktur som krävs i form av vatten, avlopp och el. Och du ser ju hur det ser ut här nu.

Det är en grusväg, skog och några gamla lagerhallar.

– Precis, så det är klart att det kostar pengar, säger Stefan Pettersson, chef för stridsgrupp Gotland.

Här på Tofta Skjutfält ska det bli en helt ny garnison för stridsgrupp Gotland. Då krävs det vatten, avlopp, el, värme, vägar, drivmedelsanläggning, spolhall, garage, verkstad, kontor, vaktbyggnad, förråd samt gym- och motionshall. Till en kostnad av 780 miljoner kronor.

Fortifikationsverket börjar bygga i februari och nästa höst ska stridsgruppens 160 personer kunna verka på Tofta skjutfält.

– September 2017 har vi fått som deadline av Försvarsmakten, då vill de komma dit med stridsgruppen. Och tills dess måste vi ha klart infrastruktur när det gäller VA, värme och elförsörjningen. Och så räknar vi med att allt är fullt utbyggt 2020, säger Stephanie Rimskog, projektledare på Fortifikationsverket.

Försvarsmakten satsar en miljard för att starta och organisera stridsgrupp Gotland under de närmaste fyra åren.

Utöver det vill Fortifikationsverket i en hemställan till regeringen att 780 miljoner investeras i garnisonsbygget, en investering som ska lånefinaniseras.

Fortifikationsverket sålde för tio år sen området där det sista regementet på Gotland, P18, låg för 40 miljoner kronor.

– Om man är efterklok, så var det kanske inte så jättebra. Men det var ju inte någonting som Fortifikationsverket bestämmer över utan det var ju regeringen och riksdagen som beslutade att man skulle lägga ned på Gotland. Och då verkställde vi beslutet att sälja, säger Stephanie Rimskog på Fortifikationsverket.