Sydsvenska kemi köper Pergo

Lägger bud på fjorton procent av aktierna.
Sydsvenska Kemi lägger ett bud på en del av golvföretaget Pergo, som är ett tidigare dotterbolag till Perstorp AB. Pergo delades ut till Perstorps aktieägare efter ett beslut vid bolagsstämman den 12 juni. Sydsvenska Kemi erbjuder sig att köpa högst drygt 2,5 miljoner aktier i Pergo, cirka 14 procent av det totala antalet aktier. Detta i samband med att Pergo idag noterades på Stockholmsbörsens O-lista. Redan när Sydsvenska Kemi lade budet på Perstorp i mars aviserade bolaget att man ville köpa en del av Pergo, om affären med Perstorp skulle gå igenom. Och i går meddelade Sydsvenska Kemi att man fullföljer köpet av Perstorp.