Tyskland skärper kraven för socialbidrag

1:49 min

I Tyskland ska det bli svårare för EU-medborgare att få socialbidrag. Framöver ska det krävas att man har bott i landet i minst fem år. Skärpningen ska förhindra social turism, enligt socialministern.

– Det är inte rimligt att man fritt ska kunna välja i vilket land man vill söka bidrag, sa den socialdemokratiska socialministern Andrea Nahles.

Skärpningen riktar sig mot personer som kommer till Tyskland men inte har möjlighet eller för avsikt att söka jobb där, vilket är en liten del av alla de EU-medborgare som lever i Tyskland. Den som däremot har arbetat i Tyskland har också i fortsättningen rätt till understöd vid tillfällig arbetslöshet.

Socialbidragsfrågan har blivit aktuell sedan flera juridiska instanser, i Tyskland och på EU-nivå, har gjort olika tolkningar av det rådande rättsläget. Enligt den senaste domen i högsta förvaltningsrätten räcker sex månaders uppehälle för att vara berättigad till socialhjälp. Det väckte ett ramaskri från kommunerna som befarade att det skulle locka medborgare från EU:s fattigare länder till Tyskland.

Enligt räkne-exempel som redovisas i sammanhanget är en genomsnittlig månadslön i Bulgarien mindre än 200 euro medan socialbidraget för en person i Tyskland ligger på drygt det dubbla, strax över 400 euro.

När de nya reglerna träder i kraft ska personer som behöver stöd men inte uppfyller kriterierna bara få det mest nödvändiga - bidrag till mat och lån till en hemresa för att kunna begära hjälp där.

Tidigare har den tyska regeringen kritiserat liknande begränsningar för EU-medborgare i Storbritannien. Men nu välkomnas skärpningen av både Kristdemokraterna och Socialdemokraterna i den stora koalitionen i Berlin.

Oppositionen anser däremot att fem-årskravet skulle strida mot EU:s principer om fri rörlighet.