Svårt stoppa fyllor på färjor

1:54 min

Den senaste tiden har flera misstänkta våldtäkter rapporterats från kryssningsfartyg som trafikerar Östersjön. En del av problemet är, enligt polisen, överserveringen av alkohol på vissa kryssningar, men polisen har inte rätt att bedriva tillsyn ombord på båtarna.

– Sverige saknar lagstiftning att bedriva tillsyn på båtarna, säger Olof Bratthall ansvarig för brottsförebyggande arbetet på polisen i Stockholmsregionen.

Skulle det göra någon skillnad om vi fick sådan lagstiftning?

– Ja, vi är skyldiga att följa lagstiftningen så det skulle innebära en helt annan möjlighet att kontrollera de här företagen.

Olof Bratthall ledde ett tvåårigt projekt, där polis i flera länder och rederier samarbetade för att få ner antalet våldtäkter på färjorna. Anledningen var att polisen redan 2007 noterat att antalet våldtäkter på kryssningsfartygen var ovanligt högt, runt 40 våldtäkter eller försök till våldtäkt per år.

Han pekar på överserveringen av alkohol som en viktig bidragande orsak till att det begås brott, på specialkryssningar som till exempel studentkryssningar.

Om projektet ledde till att våldtäkterna minskade är svårt att säga, säger Olof Bratthall. Men en viktig slutsats som man landade i när projektet avslutades 2013 var just att det skulle behövas en lagändring för att den svenska polisen ska kunna göra tillsyn ombord på båtarna.

– Tillsynen skulle gå till som på krogarna här inne i stan, säger Olof Bratthall.

Ett annat arbete som polisen kan bedriva är det förebyggande arbetet, säger Per Edquist som är gruppchef på Citypolisen i Stockholm. Till exempel kan polisen hjälpa rederierna med utbildning av personalen kring ansvarsfull alkoholservering på fartygen och kring kopplingen mellan alkohol och att begå brott, säger han.

– Det vi gjort tidigare erbjudit utbildning av personalen. Vi skulle se det som positivt om rederierna ville ta emot den hjälpen från oss igen, säger Per Edquist.