Uppror bland vårdpersonal

Personalen har fått nog av besparingar på Furugårdens äldreboende i Ullared. Förra året infördes ett nytt schemasystem för att sänka kostnaderna. Utöver den besparingen har personalen nu fått besked om spara in en halv miljon kronor från förra årets underskott i budgeten. I ett brev till kommunledningen i Falkenberg ger samtliga anställda uttryck för sin besvikelse.
- Inför semestern har det varit svårt att få vikarier, många vill helt enkelt inte jobba med vården som den ser ut idag, säger Eva Karlsson,som är arbetsplatsombud på Furugården till P4 Radio Halland.