Kontroversiell imam har bokats av

1:49 min

Den kontroversielle imamen Said Rageah skulle ha framträtt på Rinkebyskolan i Stockholm. Men efter att skolans rektor uppmärksammats på planerna har arrangemanget avbokats.

– Det är helt ny information för mig. Och det är naturligtvis oerhört viktigt att titta vem det är som kommer och ta reda på mer, och begära in ett nytt program, säger Rinkebyskolans rektor Carina Rennermalm.

Det var den somaliska föreningen Röda Havet som hade hyrt lokal i Rinkebyskolan den här veckan för att hålla familjedagar, och dit hade Said Rageah bjudits in.

Said Rageah är född i Somalia, men bor sedan många år i Nordamerika. Han är imam, en sorts uttolkare av islam, och han har ifrågasatts för flera uttalanden som har gjort.

Man ska kunna dömas till döden för hädelse, har han hävdat, och på ett av många filmklipp som finns med honom på Internet, säger han att kvinnor ska kunna lämna hemmet, bara om det är nödvändigt.

– They must understand that they should stay at home and not come out of the house, unless it's a necessity, säger Said Rageah i ljudklippet.

I Rinkebyskolan går nästan bara barn med utlandsfödda föräldrar, många har rötterna i Somalia. Och den här typen av uppfattningar är inte förenliga med skolans värdegrund, säger rektor Carina Rennermalm.

– Absolut inte. Det här är ju på fritiden, utanför skoltid som man har hyrt lokalen, och är det så att du säger till mig att detta kommer förekomma så kommer jag att boka av den uthyrningen.

Strax efteråt får vi ett mail från Carina Rennermalm, där hon meddelar evenemanget är avbokat. Den arrangerande föreningen Röda Havet bekräftar det, och säger också att Said Rageahs flygbiljett till Sverige har bokats av.

Senare får vi besked från Ersboda Folkets Hus i Umeå, där Said Rageah skulle ha framträtt i nästa vecka, att den förening som hyrt lokalen där, Somaliska föreningen, nu själva har bokat av.

Habane Hassan är ordförande för Somaliska Riksförbundet. Han säger att Riksförbundet inte skulle acceptera att någon med de här värderingarna framträdde på ett av förbundets arrangemang.

– Det skulle absolut inte vara lämpigt att bjuda in en sådan person som uttalar sig så, säger Habane Hassan, ordförande för Somaliska Riksförbundet.