Överläkaren kostar länet drygt 100 000 i månaden

1:47 min

Ambulansöverläkare Agneta Larsson har sedan 2013 ett avtal med sjukvården, via sitt privata bolag, som ger henne 1,2 miljoner i inkomst i år. Hennes nuvarande ersättning är 101 000 i månaden för att arbeta 75 procent som ansvarig överläkare för länets ambulanssjukvård.

När avtalet tecknades i november 2013 var ersättningen på 95 000 kronor i månaden för att på 75 procent ansvara för både utveckling, utbildning och forskning inom ambulanssjukvården.

– Det är så att här råder marknadskrafter, och när det här kontraktet togs fram så var det det här som gällde, säger regiondirektör Svante Lönnbark som undertecknade avtalet.

– Vi har ett stort behov av den typen av kompetens inom vår ambulansverksamhet. Då får man betala för det. 

Två år senare har ersättningen stigit till 101 000 kronor i månaden.

Det är vida över vad en erfaren överläkare tjänar inom sjukvården i länet där genomsnittslönen ligger på 73 000 i månaden för en heltidstjänst.

Agneta Larsson finns inte anträffbar via regionens växel. Enligt avtalet är hon nämligen inte tvingad till att vara på plats motsvarande sin anställning på 75 procent. Och när hon väl tar sig till Gävle betalar sjukvården boende- och resekostnaderna. 

P4 Gävleborg ber Svante Lönnbark ge exempel på vad Agneta Larsson genomfört under sina tre år. Men han anser inte att han kan ge en rättvisande bild av vad ambulansöverläkaren uträttat.

– Nu är det ju så här att jag under 2015 inte haft ansvar för hälso- och sjukvården så för mig att bedöma henne ur den synvinkeln vore djupt orättvist.

Men går det inte att i stället anställa en läkare?

– Den delen har vi prövat och inte kommit fram till att den är möjlig, säger Svante Lönnbark.