Lyckat försök med skyddsjakt på rödräv

1:32 min

Under våren har länsstyrelsen avlönat en jägare som jagat rödräv i fjällen. Det för att hjälpa dom akut hotade arterna fjällräv och fjällgås. Nu har projektet utvärderats.

Under våren har jägaren Ulf Lindroth anlitats av länsstyrelsen för att jag rödräv i Arjeplogsfjällen. Det är i området där det finns två hotade akut hotade arter, fjällgås och fjällräv.

Rödräven anses vara ett av de stora hoten mot de två arternas existens, då den skövlar bon och lyor för de hotade arterna.

– Vi är mycket nöjda med resultatet 12 rävar på åtta jaktdagar. Det är bättre än vad vi hade hoppats på, säger Linda Johansson som jobbar som koordinator med hotade arter, på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Resultatet är så pass bra att redan nu har länsstyrelsen tittat på möjligheterna att leja in lockjakts-specialisten Ulf Lindroth även nästa vår.

Att det nu finns 12 rödrävar färre i fjällgåsens häckningsområde gör att projektledaren för fjällgåsprojektet Niklas Liljebäck ser lite ljusare på framtiden.

– Vi hoppas att de 12 rävarna som har försvunnit har en positiv inverkan på fjällgässen. Det tror vi i varje fall att det kommer att innebära.