Unik kartläggning av servicen på Gotland

2:17 min

Hur ser gotlänningarnas tillgång till butiker, vård, skola och annan service ut - och hur borde den se ut? Nu har utredningen, som ska utgöra underlag inför kommande besparingar, överlämnats till regionen.

I vintras gav Region Gotland en konsult i uppdrag att kartlägga gotlänningarnas tillgång till både kommersiell och offentlig service. Hur långt är det till butiker, bensinmackar, vård, skola, bibliotek och idrottsanläggningar?

Rapporten Serviceutbudet på Gotland

– Jag tror att om vi skulle jämföra, och det kommer vi också att göra såklart, om vi jämför med andra kommuner så har vi ett stort antal utbudsställen.

Näringslivschef Stefan Persson kallar utredningen unik, eftersom det inte gjorts någon liknande kartläggning i nån annan kommun. Vilket också innebär att det är svårt att värdera resultatet.

– Vi har faktiskt ingenting att jämföra med, det finns inga liknande utredningar i Sverige när det gäller den offentliga servicen. Jag tror och gissar att vi har en väldigt stor tillgänglighet men vi måste benchmarka lite med andra kommuner innan jag kan svara på det med säkerhet.

Vad betyder benchmarka?

– Jämföra.

I det ursprungliga uppdraget till konsulten, ingick även att komma med förslag på vad som är en rimlig nivå på den gotländska servicen. Men något förslag på det finns det inte i utredningen - som kostat regionen 350 000 kronor.

– Ingen extern konsult kan bestämma hur servicen ska se ut på Gotland, det kan bara vi göra själva.

Men de skulle ju komma med förslag?

– Ja, precis. Men förslagen är i praktiken omöjliga att göra, när man tittar på att det finns redan i dag en god servicetillgänglighet. Här måste vi själva fundera på hur vi vill att Gotland ska utvecklas de kommande åren.

Utredningen ska hjälpa politikerna att fatta beslut om kommande besparingar, är det sagt. Men frågan är om den ger de svar som politiken behöver?

– Jag tror den delvis ger en ganska tydlig bild av nuläget. Samtidigt så, de viktiga parametrarna som vi själva måste värdera, det är ju vad är en god tillgänglighet? Hur ska en god servicestruktur se ut för att nå en god kvalitet i verksamheterna? Men också – den aktuella frågan för Region Gotland i dag – vad får det lov att kosta? Det är vårt eget uppdrag att gå vidare med de frågorna och utifrån det sen lägga ett eller flera olika förslag kring hur vi ser att det bör se ut för Gotland för framtiden.

I höst räknar Stefan Persson att det ska finnas konkreta förslag på hur det framtida serviceutbudet på Gotland ska se ut.