Landshövdingen bemöter kritik

Nu bemöter landshövding Gerhard Larsson kritiken från Ånge-politikern Tage Påhlsson om att landshövdingen och hans stab inte agerat starkt nog och inte var på plats när Dyno Nobel beslutade att lägga ner i Ljungaverk.
Landshövdingen skriver nu i ett brev till Påhlsson att länsstyrelsen hela tiden stöttar företagandet och möjligheten till nyetableringar i Ånge. Han skriver också att han inte visste om nedläggningen av Dyno NObel i förväg och därför inte hade någon chans att vara där. Gerhard Larsson avslutar sitt brev med att han prioriterar handling mer än att synas.