Stöldmisstänkt vårdpersonal sägs upp – trots nedlagd polisutredning

2:06 min

I Eskilstuna kan hemtjänstpersonal som misstänks för stöld förlora jobbet, även fast polisen inte har tillräckliga bevis för att binda dem till det misstänkta brottet.

I Eskilstuna kommun händer det en eller ett par gånger varje år att vård- och omsorgspersonal får sluta, eftersom deras chefer anser att de har stulit från vårdtagare – trots att polisen lagt ner utredningen i brist på bevis.

Vikarier kan stängas av från sin tjänst med bibehållen lön tills vikariatet löper ut.

Tillsvidareanställda säger ibland upp sig själva när det står klart att cheferna inte har något förtroende för dem. 

Det arbetsgivaren tittar på är inte i första hand om den anställde begått något brott i lagens mening, utan ifall brott begåtts mot anställningsavtalet, enligt Patrik Holmstedt, HR-chef på Eskilstuna kommun.

– Vi har ju rutiner för mediciner och kontanta medel, och då kan vi se om medarbetaren skött det eller inte, säger han.

Som vi berättade i morse är det väldigt ovanligt att polisen kan slå fast att någon inom till exempel hemtjänsten stulit pengar, smycken eller mediciner, eftersom det är så många olika personer som besöker den äldre i hemmet.

Även när pengar tagits ut på en vårdtagares kontokort och polisen har bilder från bankomaten som visar vem från hemtjänsten som tagit ut pengarna, kan det vara svårt att bevisa att pengarna blivit stulna.

Hemtjänstpersonalen kan alltid hävda att pengarna lämnats över till vårdtagaren.

Det hände i Torshälla nyligen, där 30 000 kronor försvann från en vårdtagares konto. En kvinna inom hemtjänsten hade tagit ut pengarna i 15 omgångar i olika bankomater, och påstod att Torshällabon efterfrågat kontanter.

Polisen lade ner utredningen eftersom motsatsen inte kunde bevisas.

Men cheferna på Torshälla stads förvaltning är övertygade om att det rörde sig om en stöld.

Kvinnan sade själv upp sig från sin tjänst. Hade hon inte gjort det hade hon blivit avskedad, säger Ulrika Junebark, HR-chef på Torshälla stads förvaltning.

– Då hade vi haft förhandlingar med den fackliga parten om eventuellt avsked.

Hur kommer det sig att kommunen kan avskeda en person som man inte juridiskt kan binda till ett brott?

– Det är ju utifrån de bevis som ändå finns kring ärendet, som vi kunnat göra den bedömningen, säger Ulrika Junebark.

Men på Nyköpings kommun säger man inte upp anställda på misstanke. Som regel krävs det en fällande dom.

– Vi överlåter brottsutredningen till polisen, det ska vara rättssäkert. Vi ska inte göra uppsägningar på misstankar, utan det ska vara fakta, säger Iris Pettersson, chef för äldreomsorgen i Nyköping.