Hyr ut ditt tak – gör miljön en tjänst

1:22 min

Att hyra ut sitt tak för att sätta solceller på det har under flera år varit en viktig framgångsfaktor för utbyggnaden av solenergi i flera länder. Nu börjar konceptet sprida sig även till Sverige.

De två energibolag som är först ut i Sverige med konceptet tror starkt på idén.

– Det är en fantastisk respons. Jag tror att vi fick in 100 anmälningar på bara några dygn, säger Johan Ehrenberg på företaget Egen el.

Jonas Ström på Umeå energi är lika entusiastisk.
– Vi är nästan lite överväldigade, vi fick in hundratals intresseanmälningar bara på några veckor.

Idén att hyra tak av privatpersoner eller företag för att sätta upp solceller kommer från bilindustrin där man länge kunnat leasa ett fordon till en fast kostnad för en viss tid.

Med liknande koncept började företag i Kalifornien att hyra hustak hos medborgarna för att få fler ytor för sin energiproduktion.

Själva marknadsmodellerna kan skilja sig åt mellan företag och länder, men den stora framgången bygger på att det är enkelt för kunden.

Tidigare har det främst varit teknikintresserade eller personer med ett starkt miljöintresse som köpt solceller. I flera av de länder där det här införts har nu helt nya kundgrupper nappat på erbjudandet.

Enligt Jessica Lagerstedt Wadin, forskare på Lunds universitet som har studerat marknadsmodeller för solenergi i Kalifornien, kommer det här inte att påverka solcellsutbyggnaden i Sverige i någon större skala. Åtminstone inte på kort sikt. I Sverige har vi, till skillnad från i Kalifornien, så låga elpriser att man som privatperson helt enkelt inte kan spara eller tjäna tillräckligt mycket, bedömer hon.

– Det är alltid spännande med nya idéer, men på grund av det låga elpriset idag tror jag inte att vi kommer få se någon kraftig expansion av solceller till privatkunder i Sverige, säger hon.

Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet på Chalmers, ger en annan bild av situationen.

Han tror att solenergin kommer att växa starkt i hela världen. Detta eftersom kostnaderna för att producera elektricitet med solceller har sjunkit till en sådan nivå att den kan konkurrera med alla andra energikällor.

– Oavsett vilket stödsystem eller koncept företagen erbjuder är bollen nu i rullning. Det är bara en tidsfråga innan vi ser en stor expansion av solceller även i Sverige, säger han.