30 miljoner för goda idéer

Under de närmaste åren ska 30 miljoner kronor satsas på projekt och uppfinningar som kan öka tillväxten i Västernorrland och Jämtland.
Det är Teknikbrostiftelsen, som i samarbete med Mitthögskolan, startar innovationsbolaget Midnova AB. Syftet med bolaget är att få forskning och näringsliv att mötas i nya eller redan existerande företag. Midnova ska hjälpa till i inledningsskedet, med till exempel utvecklingen av olika produkter. Tre projektledare ska jobba med det här, en i Sundsvall, en i Örnsköldsvik och en i Östersund.