Svår islossning i Lovikka

I Lovikka är årets islossning värre än på många år. Hus har blivit vattenfyllda och vägar översvämmade.
Enligt Katarina Henriksson i Lovikka är islossningen den svåraste på 40 år. Hennes brors hus har blivit vattenfyllt och fått svåra skador. Avloppsvatten tränger in och dricksvatten går inte att få, så famlijen har flyttat ut. Älven har tagit en ny fåra vid sågen och där flyter brädor omkring. - Det är hemskt, säger Katarina Henriksson.