v och s likvärdiga tåg i Visby

Socialdemokraternas och vänsterpartiets förstamajdemonstrationer i Visby lockade ungefär lika många deltagare.
Omkring 200 personer gick med i socialdemokraternas demonstrationståg i Visby idag. Tåget gick från innerstaden till Almedalen där EU-parlamentarikern Göran Färm talade. Socialdemokraterna hade också arrangemang i Rute och Hemse. Vänsterpartiets demonstrationståg i Visby lockade nästan lika många, ca 150 personer. Där talade bl.a riksdagsledamoten Eva Zetterberg.