Färre försök med gengrödor

Växtförädlingsföretagen har tröttnat på motståndet inom EU mot genändrade grödor. Fältförsöken har minskat drastiskt, och flera projekt har avstannat.
Potatisodlarnas företag, LyckebyStärkelsen, ägnade drygt femton år kring forskning om genändrad potatis, där stärkelsen omvandlats så att den passade för industribruk. Till sist tröttnade ägarna på motståndet inom EU mot genändrade grödor, och sålde forsknings-dotterbolaget med potatisidén. Flera växtförädlingsbolag har kraftigt minskat fältförsöken i Sverige. För tre år sen försöksodlades drygt 400 hektar med genändrade grödor. Förra året odlades 13 hektar, och Jordbruksverket räknar med ungefär samma omfattning i år. Hittills i år har två företag fått tillstånd av Jordbruksverket för fältförsök. Den skeptiska inställningen inom EU bland både odlare och konsumenter har bidragtit till att EU:s politiker haft svårt att enas kring nya regler för genändrade organismer. Men i höst väntas det nya EU-direktivet träda i kraft, och ett förslag till svensk lagändring förbereds av Robert Andrén på miljödepartementet. Reglerna innebär skärpta krav på märkning av genändrade växter och på att företagen redovisar sin forskning.