Nej till bärgning av ubåt

Det företag som hittade en rysk ubåt på havsbotten i den norra delen av Norrtälje skärgård förra året får inte bärga vraket.

Ubåten Som förliste efter en kollision 1916. Vrakletarföretaget har begärt om ensamrätt till bärgning, men Länsstyrelsen i Stockholm anser inte att ubåten är att betrakta som övergivet gods.

– För att lagen om ensamrätt ska vara tillämplig krävs i det här fallet att ubåten är övergiven och att den som söker ensamrätt till bärgning kan visa att det inte finns någon ägare till ubåten. Ocean X Team AB har inte kunnat visa att det är fråga om övergivet gods och därför har Länsstyrelsen inte heller beviljat dem ensamrätt till bärgning, säger Jonas Johansson som är pressekreterare på Länsstyrelsen.

Beslutet kan överklagas till Sjöfartsverket.