Nytt förslag om flyktingfördelning

1:50 min

EU-kommissionen presenterade i dag ett förslag om en jämnare fördelning av de människor som söker asyl i EU.

 Sveriges migrationsminister Morgan Johansson är mycket positiv eftersom det skulle innebära att betydligt färre flyktingar kom till Sverige.

– Om det här systemet hade varit i kraft förra året hade vi aldrig hamnat i den situation vi gjorde under hösten. Då skulle det innebära lite drygt 30 000 asylsökande, vilket ligger mycket långt under de 160 000 som kom till Sverige, säger Johansson.

Enligt förslaget från EU-kommissionen ska varje EU-land tilldelas en flyktingkvot baserad på landets BNP och befolkningsstorlek. Sveriges kvot skulle hamna på 2,48 procent och det betyder att antalet asylsökande skulle bli betydligt lägre än i dag.

De länder som vägrar ta emot flyktingar ska straffas med kännbara böter på motsvarande 2,5 miljoner kronor per asylsökande, något som Morgan Johansson välkomnar.

– Det tycker jag naturligtvis är bra.

Men kan man inte samtidigt säga att de länder som har råd kan köpa sig fria?

– Ja det är klart – det här är en kompromiss naturligtvis. Men för Sveriges räkning är det en bra kompromiss, säger Morgan Johansson.

Möjligheten att köpa sig fri, kommer den att göra att länder som i dag är kritiska till att ta emot flyktingar kan acceptera det här förslaget?

– Jag tror att många av dem kommer att protestera vilt ändå, därför att böterna är så pass höga. Det är nog en del länder som ändå kommer att protestera mot det.

EU-kommissionens förslag i dag betyder att den så kallade Dublinförordningen blir kvar. Den innebär att det är det första landet i EU som en asylsökande kommer till som ska pröva ansökan, och det här sätter större press på länder som Grekland och Italien. Men nu ska en omfördelning triggas igång automatiskt när ett lands kvot överskrids med 150 procent.

Morgan Johansson hade velat gå betydligt längre, och få en automatisk omfördelning av samtliga asylsökande som kommer till EU, men han är ändå nöjd i dag.

– Det här har förutsättningar att bli betydligt bättre än vad det gamla Dublinsystemet var, säger han.