Ett steg närmare hotell på Kanaludden i Härnösand

1:28 min

Byggplanerna för ett åtta till nio våningar högt hotell på Kanaludden i Härnösand tar allt tydligare form. 

Än är hotellet på skisstadiet men det handlar om ett högt hotell,  nästan 40 meter högt och beläget alldeles intill simhallen i Härnösand på Kanaludden.

Hotellet skulle ha 8-9 våningar där de två understa innehåller reception, foajé, restaurang och konferenslokaler. Totalt skulle det kunna bli 120 hotellrum och plats för 400 konferensgäster.

Om vi vill att Härnösand ska ta nya steg och spela en roll i den nya regionen då behöver vi ett nytt hotell.

Huset skulle bli en solitär, möjligen skulle det finnas en förbindelsegång av glas och metall mellan hotellet och simhallen.
Hotellet skulle också ta över driften av Härnösands simhall och ett förslag till avtal finns nu framtaget och det ska fattas politiskt beslut i sommar.

Samtidigt med den här processen finns nu även en detaljplan för området ute för samråd där Härnösandsborna kan lämna in sina synpunkter. 

Politiskt ser det ut att finnas ett stort intresse för ett nytt hotell med konferensmöjligheter i Härnösand.

– Äntligen. Ska vi framstå som det mest attraktiva alternativet som residensstad för norra Sverige så måste vi våga kliva fram, säger Fred Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S) i ett pressmeddelande från kommunen.

– Utvecklingen av Kanaludden är mycket viktig för Härnösands framtid som mötesplats och hållbar destination säger Amanda Lind, kommunalråd (MP).

– Det här är en etablering som är viktig för hela Höga Kusten. Ska vi utvecklas som besöksmål så behövs nya hotellrum och reseanledningar till området, säger Jonny Lundin, gruppledare (C) i Härnösand samt styrelseledamot i Höga Kusten Destinationsutveckling AB.

Men bland Härnösandsborna är det många som är negativa. Hotellet blir för högt, säger de och det kommer att förstöra området kring simhallen. Många säger till P4 Västernorrland att en placering på Torsviksområdet eller någon annan plats nära Resecentrum skulle vara bättre.

Det passar liksom inte in i Härnösand. Det är mer som i New York.

Föreningen Utveckla Härnösand med flera arkitekter i gruppen har hela tiden varit motståndare till planerna.  Uno Gradin som är ordförande tror att det kan behövas ett nytt hotell - men inte på Kanaludden. 

Det skulle bli en betongkoloss alldeles intill sjuttonhundratalsbebyggelsen på Östanbäcken. Den skulle helt förstöra riksintressanta kulturmiljöer för all framtid.