Världens första växtätande vattenreptil såg ut som en dammsugare

Det här djuret, som levde för 242 miljoner år sedan, liknar inget annat. Det handlar om en tre meter lång krokodilliknande vattenlevande reptil vars mun såg ut som ett dammsugarmunstycke. 

Djurartens namn på latin, Atopodentatus unicus, betyder ungefär "unik och med konstiga tänder".

Denna tre meter långa vattenlevande reptil levde för 242 miljoner år sedan i det som idag är södra Kina. Det här djuret är, såvitt forskarna vet, den första vattenlevande och växtätande reptilen som har levat på jorden.

Tidigare trodde forskare att Atopodentatus unicus hade en näbbliknande mun. Men det är fel, skriver amerikanska och kinesiska forskare i tidskriften Science Advances.

Den långa och stora reptilen såg i stället ut som ett dammsugarmunstycke framtill. Eller som huvudet på en hammare, om man så vill.

Djuret hade, enligt nya studier av fossil, en horisontell och avlång käke. Denna var fylld av mängder med tänder i olika storlekar. Tänderna var anpassade till livet som växtätare i vattnet, där vissa tänder användes för att skrapa upp mat från bottnen och andra till att sila födan.

Det här är intressanta fynd, säger Benjamin Kear, kurator vid Evolutionsmuseet i Uppsala. Den här djurarten kommer från en väldigt spännande tid i jordens historia, säger han. Det handlar om tiden efter det massutdöende som skedde för 252 miljoner år sedan, den största massdöden av arter i planetens historia. 90 procent av allt liv på vår planet utraderades under denna period. Haven blev försurade och svårbeboeliga.

– Det är den största ekologiska katastrofen vi har haft här på jorden. Plötsligt fanns nästan ingenting. Sedan började livet spira igen men vi har väldigt få fossilfynd från tiden efter katastrofen. Men så plötsligt ser vi en explosion av en massa olika djurarter, inte minst vattenlevande reptiler. Och där passar denna djurart in.

Forskarna är ganska säkra på att de här stora vattenlevande reptilerna, där somliga var flera meter långa, måste ha uppstått ännu vid en ännu tidigare tidpunkt efter den stora katastrofen, fortsätter Benjamin Kear. För betraktaren ser det ut som om de stora reptilerna kom ”från ingenstans”. Men de här och liknande djurarter måste ha funnits tidigare – det är bara det att det saknas bevis för dess anfäder i form av fossil.

– Det här djuret är ett väldigt specialiserat djur och det måste ha tagit en del tid för det att utvecklas till den form vi ser i fossilfynden. Det här var en tid med många vattenlevande reptiler. Kom ihåg att vid denna tidpunkt fanns varken däggdjur eller fåglar. Så långt tillbaka i jordens historia är det, säger Benjamin Kear.

Referens:
Li Chun, et al. The earliest herbivorous marine reptile and its remarkable jaw apparatus. Science Advances, 6 maj 2016. Doi: 10.1126/sciadv.1501659