Olaglig nazistdemonstration

Den rasistiska organisationen Nationalsocialistisk front, nsf, genomförde en olaglig demonstration i Karlskrona vid 14-tiden på första maj.
Ett 60-tal nsf-anhängare i enhetlig klädsel samlades på stortorget framför rådhuset. Där hölls tal. Sedan började nazisterna gå i ett demonstrationståg, men polisen styrde dem, efter att de ha gått ett kvarter, tillbaka till Stortorget och där upplöstes demonstrationen. Demonstrationen var ett brott mot ordningslagen eftersom nsf inte sökt tillstånd. Ett massivt polisuppbåd, ett 40-tal poliser, följde demonstrationen noga, och enligt Anders Knutsson, som är chef för ordningsavdelningen på Blekingepolisen, ska nazisterna inte i tal eller under demonstrationståget ha brutit mot några lagar. Trots att demonstrationen var olaglig kunde inte polisen avbryta den, eftersom nazisterna inte störde ordningen, enligt Anders Knutsson.