Norrbyskär

Giftsanering kan ge ö ny bro

1:13 min

Den planerade saneringen efter sågverksepoken på den populära sommarön Norrbyskär utanför Hörnefors kan innebära både en ny bro ute på ön, och att man gräver upp fyllnadsmassor.

Umeå kommun har länge planerat en sanering av marken på öarna. Under sågverksepoken användes dioxinhaltiga gifter som fortfarande ligger kvar i marken. Vissa områden är mer drabbade, till exempel själva sågverksområdet på Långgrundets norra udde och västra delen av Långgrundet. Men enligt Umeå kommun kan man vistas på hela Norrbyskär utan någon risk för att påverkas, om man respekterar de avspärrningar som finns.

Nu ska Umeå kommun söka tillstånd för de förändringar som saneringen kommer att medföra. i måndags kväll hölls samrådsmöte där man bjudit in sakägarna.

– I samband med den här saneringen så ser vi att vi har behov av en ny vägöverfart mellan Långgrundet och Blågrundet, dels för att kunna transportera massor till och från pråmvarvet som ligger på Blågrundet, och även för att kunna transportera de här återfyllnadsmassorna ut till de olika områdena, säger Jonas Fagerman, projektledare på Umeå kommun.

Den nya bron kan komma att byggas i höjd med museet. På så sätt undviks passage över KFUM:s lägergård på den yttersta ön Blågrundet, när man ska frakta återfyllnadsmassor som man planerar att gräva upp ur det halvt igenväxta sundet mellan Långgrundet och Blågrundet.

Och den här bron kan mycket väl bli kvar sedan, om man kommer överens med öns vägförening.  Enligt Fagerman tycker öns vägförening att det är bra om transporterna mellan färjeläget och lägergården kan gå där i stället för förbi alla fritidshus på Långgrundsgatan.

Saneringen handlar bland annat om att gräva upp giftiga jordmassor och forsla dem till deponi på fastlandet. Men det kommer att ta tid innan saneringen inleds. Först ska Mark- och miljödomstolen godkänna miljöprövningen, och därefter ska det bli klart med finansiering från Naturvårdsverket:

– Skulle det flyta på bra så skulle vi kunna köra i gång 2018, men det är många osäkerheter fortfarande, säger Jonas Fagerman, projektledare på Umeå kommun.