Nu ska frågetecken kring avföringstransplantationer rätas ut

1:29 min

Avföringstransplantation används i Sverige för att bota den svåra diarrésjukdomen orsakad av bakterien Clostridium difficile. Men det är idag oklart hur transplantationen bäst genomförs.

Det är känt att metoden fungerar för att bota diarré orsakad av bakterien Clostridium difficile, men fortfarande återstår många frågor.

Därför inleds nu en ny studie med mål att ta fram nationella riktlinjer för hur avföringstransplantationer ska få bäst resultat.

Utifrån cirka 300 patienter ska den nya studien utvärdera i vilken form transplantatet bäst överförs, det vill säga i färsk, frusen eller odlad form.

Studien ska också utvärdera vilka införselmetoder som är bäst. Här finns alternativ som kapslar som sväljs eller sond till tunntarmen via näsan. Även metoder som koloskopi och lavemang används. Teknikerna varierar på de uppskattningsvis sju-åtta platser i Sverige där metoden används.

– Det är viktigt att få ökad kunskap genom den här studien, säger infektionsläkaren Torbjörn Norén som arbetar med avföringstransplantation på universitetssjukhuset i Örebro.

Studien ska dessutom utvärdera hur donatorns avföringskvalitet påverkar resultatet.

– Det är tilltalande att få reda på hur floran ska se ut för att ge bot, och att efteråt kunna karaktärisera exakt vilka bakterier som är framgångsrika i den floran, säger infektionsläkare Lena Serrander vid Linköpings universitet och som leder studien.