F-kassan vill kunna bygga ut

Försäkringskassan på Gotland vill kunna bygga ut sin fastighet på Söderväg med 3-4000 kvadratmeter och vill därför att Gotlands kommun upprättar en detaljplan för att göra det möjligt att bygga ut det hus som försäkringskassan redan har på Söderväg, norrut och söderut.
Försäkringskassans direktör Inga-May Engberg säger att det handlar om en långsiktig förfrågan för att lättare kunna få byggnadslov om dom vill bygga ut. För att kunna få plats när utlandsavdelningen flyttas till Gotland ska försäkringskassan på fyra år framåt hyra Borgen från och med oktober och Gutedatas gamla lokaler i Visby hamn från första juli.