EU-länder enas om rättssäkerhet

EU-länderna har nu gått samman och kräver ökad rättssäkerhet inom FN:s sanktionssystem, för att undvika att enskilda som sätts upp på USA:s terrorlista hamnar i kläm. USA har gått med på att förhandla direkt med EU-länderna om tydligare kriterier för de som sätts upp på listan och därmed drabbas av ekonomiska sanktioner.
Sverige har för första gången fått med sig övriga EU-länder bakom kraven på ökad rättsäkerhet för dom som hamnar på FN:s terrorlista. I en arbetsgrupp har samtliga EU-länder enats om att kräva att FN ska tillämpa samma regler som EU. Det är samma krav som den svenska regeringen tidigare framfört till FN:s sanktionskommitte, och det innebär ökat hopp för dom tre svenska medborgare som hamnade på FN:s terrorlista i november. Hittills har USA stoppat alla förslag från enskilda länder om ökad rättssäkerhet i FN:s sanktionskommitte. Det är USA som skapat terrorlistan och den har sedan tagits av sanktionskommitten. Och eftersom varje ändring av listan kräver total enighet i kommitten så har USA kunnat blockera dom försök som gjorts att ändra reglerna för att öka rättsäkerheten eller stryka namn från listan. Men när nu hela EU hotar att gå till säkerhetsrådet med ett gemensamt krav ökar trycket på USA . Därför har man gått med på att förhandla direkt med EU om ökad rättsäkerhet i hanteringen av FN:s terrorlista. EU vill ha tydliga kriterier för vilka som kan sättas upp på terrorlistan och få sina tillgångar frysta. Och en möjlighet att överklaga för den som drabbas. I dag finns varken det ena eller det andra i FN-systemet. USA har redan skickat experter från utrikes och finansdepartementet till Bryssel och samtalen har inletts, berättar Hans Lundborg på UD. Stödet från dom övriga EU-länderna och USA:s ja till förhandlingar om rättsäkerheten är en framgång för den svenska regeringen. Länge har Sveriges regering stått ganska isolerad när dom har drivit frågan om rättsäkerhet för dom tre svenska medborgare som hamnat på terrorlistan. Men nu har det svängt - och enligt Hans Lundborg på UD har Sveriges arbete haft stor betydelse för övriga EU-länders inställning i frågan.
Ola Henriksson, reporter, Jenny Nordberg, researcher