Många båtsportsleder riskerar att försvinna på sikt

2:38 min

Många andra båtsportsleder i Mälaren och i skärgårdarna riskerar att gå samma öde tillmötes som Rökaströmsleden mellan Strängnäs och Enköping som av ekonomiska skäl läggs ned till sommaren.

Båtsportslederna går ofta genom ofullständigt uppmäta vatten och de sjömätningar som krävs för att lederna långsiktigt ska kunna finnas kvar är ofta för kostnadskrävande.

Igår rapporterade vi om att båtsportsleden från Strängnäs mot Enköping läggs ned till sommaren för att Strängnäs segelsällskap inte har råd att bekosta de nya sjömätningar som krävs för att den ska kunna vara kvar.

– Fritidsbåtslederna läggs ned på alla möjliga ställen, inte bara den här leden. Även i skärgården läggs leder ned och det är ingen bra utveckling, säger Bo Stenström, ordförande i Aros segelsällskap i Västerås.

Nedläggningen har mötts av protester från stora delar av båtlivet i Mälaren, som menar att säkerheten påverkas då fritidsbåtarna nu tvingas ut i de hårt trafikerade och trånga lederna där den tunga sjöfarten går. Och Lars Tysklind,från Svenska sjöräddningssällskapet i Strängnäs är bekymrad.

– Det här är ett svårnavigerat område, det är väldigt grunt och det finns en ganska mycket stenar. Och vi kan få larm på vilken plats som helst oc vi vill ju alltid gå den närmaste vägen. Och i några fall är det här den närmaste vägen, så jag ser inte fram mot att åka där utan båtsportsleden, säger Lars Tysklind.

Det finns mängder av liknande båtsportsleder som, enligt en källa på Sjöfartsverket, so P4 Sörmland, pratat med lever på lånad tid. De går i farvatten där mätningarna kan vara från 1800-talet och lever inte upp till dagens internationella standard.

Eftersom Sjöfartsverket är ett affärsdrivande verk, som i första hand ser till yrkessjöfartens behov, så är verkets möjlighet att bekosta de nya mätningar som krävs inte särskilt stora.

Exempel gäller det leder där sjöfartsverket sannolikt inte kommer att stå för mätningarna är Båtklubben Vegas led från Sundbyholm mot Västerås i Mälaren, Nyköpings kommuns Viktorialed, Svenska kryssarklubbens farled utanför Trosa och sjöfartsverkets båtsportsled mellan Lökholmarna och Kittelö i Nyköpings skärgård. Hittas ingen finansiär kan det bli frågan om att de farlederna försvinner, precis som farleden mellan Strängnäs och Enköping.

Mats Hörström, är nautisk handläggare på Transportstyrelsen, som är den myndighet som kan besluta om att dra in utprickning.

– Den aktuella farleden i Mälaren är inte unik på något sett utan vi stöter på det här väldigt ofta.

Här kan det finns en risk då att flera farleder kan hamna i samma situation som farleden i Strängnäs vi talar om? 

– Ja, det kan inte uteslutas, och i synnerhet då i skärgårdsområden eller längs kuster och på våra stora insjöar, säger Mats Hörström.