"Svårt för pensionsbolagen att stoppa autogiro"

1:50 min

Många svenskar har fortsatt att pensionsspara privat, trots att det inte längre ger några skattefördelar utan i stället faktiskt leder till dubbel beskattning. Många har helt enkelt inte stängt av sina autogiron.

Enligt Eva Erlandsson vid branschorganisationen Svensk försäkring är det för svårt för pensionsbolagen att stoppa autogiron.

– Det är inte alla försäkringsföretag som kan skilja mellan de som sparar, om de är privatpersoner eller om det handlar om enskilda näringsidkare, säger Eva Erlandsson.

Och det vore omöjligt att skilja ut de två grupperna från varandra?

– Ja, så länge som det inte finns något i registren som särskiljer en enskild näringsidkare från en privatperson.

I morse berättade Ekot om att många fortsätter att sätta in pengar på det privata pensionssparande som tidigare var skattegynnat men som numera leder till dubbel skatt. Pengarna beskattas både när man tjänar in dem som lön och när man tar ut dem som pension. Dessutom är pengarna låsta tills man fyller 55 år.

Två av tre sparbolag har kvar de autogiron som ser till att pengarna överförs automatiskt, visar Ekots granskning.

Bankernas branschorganisation, Bankföreningen, vill inte kommentera detta utan hälsar att man ännu inte har hanterat frågan om dessa autogiron.

Men enligt Eva Erlandsson  är förklaringen att enskilda näringsidkare fortfarande kan dra av skatten för sitt privata pensionssparande och att sparbolagen inte kan skilja den ena gruppen från den andra.

Men Kay Kojer som är verksamhetsutvecklare på Skatteverket säger att det borde vara enkelt för sparbolagen att skilja privatpersoner från näringsidkare och att därmed stänga av autogiron för privatpersoner.

– I de fall då kunden är en helkund i en bank, då vet banken om det är en företagskund eller om det är en privatperson. Och när det gäller försäkringsbolag är det på samma sätt så borde försäkringsbolaget kunna avgöra om det är en företagare eller om det är en privatperson.

Så det ska gå att skilja de två grupperna år?

– Om man har en företagsrelation med en kund som samtidigt har en pensionsförsäkring så borde man kunna särskilja det, säger Kay Kojer på Skatteverket.