Hemlig dataavläsning kan bli tillåten

2:35 min

Regeringen beslutar i dag att utreda om det ska bli tillåtet med hemlig dataavläsning i Sverige - som ett sätt att bekämpa terrorism.

Det skulle innebära att polisen får rätt att plantera spionprogram i misstänkta brottslingars datorer, enligt inrikesminister Anders Ygeman.

– Polis och säkerhetspolis ska följa med i den tekniska utvecklingen och ska ha möjlighet att avlyssna även krypterad information.

Vad skulle hemlig dataavläsning betyda för möjligheten att bekämpa terrorism?

- Jag tror att det skulle kunna vara ett effektivt verktyg i att avslöja och straffa terrorism.

Hur går hemlig dataavläsning till?

- Det är helt enkelt så att du tillför, aningen en teknisk produkt eller en mjukvaruprodukt, i en telefon eller en dator, för att på det sättet gå in innan informationen krypteras.

I december gjorde regeringen och alliansen upp om en rad åtgärder för att bekämpa terrorism. En av punkterna är att frågan om så kallad hemlig dataavläsning ska utredas - "för att säkerställa förmågan att möta den teknikutveckling som sker med krypterad kommunikation".

Utredningen skulle enligt den blocköverskridande överenskommelsen tillsättas i mars. Företrädare för de borgerliga partierna har varit kritiska till att det har dragit ut på tiden.

- Det är en väldigt komplicerad fråga, säger inrikesminister Anders Ygeman. Den är tekniskt besvärlig, juridisk besvärlig. Men det finns också en avvägning mellan den personliga integriteten och en effektiv brottsbekämpning.

Så kallad hemlig dataavläsning är tillåtet i flera länder, som Danmark och Norge.  Under torsdagen beslutar alltså regeringen att utreda om även den svenska lagen ska ändras, så att de brottsbekämpande myndigheterna får rätt att i realtid läsa information i och från datorer och andra tekniska utrustningar.

Det kan till exempel ske genom att polisen planterar så kallade trojaner - en typ av virus - i en misstänkt terrorists dator.

Ett förslag ska vara klart i november nästa år.

- Det här är naturligtvis inget som kommer att handla om all brottslighet, säger Ander Ygeman. Men för den grova allvarliga brottsligheten kan det vara ett mycket effektivt verktyg.

Hemlig dataavläsning skulle "potentiellt kunna innebära ett mycket omfattande intrång i enskildas privatliv", skriver regeringen i direktiven. Anders Ygeman säger att integritetsfrågan kommer att tas på allvar.

- Det är ett väldigt stort integritetsintrång. Därför tycker jag att det är rimligt att det prövas av domstol innan det kan användas och att vi är helt öppna med i vilken omfattning det sker och på vilket sätt det sker. 

Vad tror du att en sådan här lagstiftning har för stöd i riksdagen?

- Jag tror att den har ett starkt stöd i riksdagen, men det beror ju också på hur utredningsförslaget ser ut, och om man lyckas få en bra avvägning mellan den personliga integriteten och behovet av att skydda sig mot allvarlig brottslighet.