Krav på ökad rättsäkerhet

EU-länderna har nu gått samman och kräver ökad rättssäkerhet inom FN:s sanktionssystem, för att undvika att enskilda som sätts upp på USA:s terrorlista hamnar i kläm. USA har gått med på att förhandla direkt med EU-länderna om tydligare kriterier för dem som sätts upp på listan och därmed drabbas av ekonomiska sanktioner. Detta sker sedan EU hotat med att gå direkt till FN:s säkerhetsråd med sina krav. EU-länderna vill även att personer som hamnar på listan kunna överklaga, något som inte är möjligt idag.