Högre murar, mindre vård

Svensk kriminalvård har de senaste tio åren dragit ner på vård, behandling och återanpassning samtidigt som man satsat mer på säkerhet och kontroll.
En enkät som Ekot gjort bland landets fängelser visar att 85 % av anstalterna ökat säkerheten de senaste tio åren genom att till exempel satsa på nya murar, mer taggtråd, fler narkotikahundar, metalldetektorer och larmade staket. Samtidigt har tiden för brotts- och drogrelaterad behandling skurits ner med hälften under åren 1996-2000