Så sover du bäst på saken

0:50 min

Forskare har hittat en direkt länk mellan så kallad REM-sömn och förmågan att förstärka sina minnen.

Mycket av REM-sömnen infaller under andra halvan av sömnen. Alltså först efter fyra-fem timmar. Det är också då våra drömmar känns extra tydliga och på svenska kallas den därför ofta för drömsömn.

Man har tidigare vetat att REM-sömn är viktigt för bland annat rörelseinlärning. Men att just den här sömnperioden också är viktig för minnesförstärkning har inte varit lika klart.

I ett experiment blockerade forskarna en viss typ av hjärnsignaler hos möss. De här signalerna har en viss typ av våglängd och skulle kunna kallas för sömnsignaler. Man vet sedan tidigare att dessa signaler är viktiga för att lagra våra minnen under natten.

När forskarna blockerade sömnsignalerna under REM-sömnen kunde mössen inte minnas objekt och händelser från föregående dag. När signalerna däremot stängdes av under andra sömnstadier påverkades inte mössens minne alls.

Resultaten kan även bli intressanta för att undersöka hur inlärning påverkar oss människor när vi inte sover mer fem timmar om natten.

Referens: Richard Boyce et al. Causal evidence for the role of REM sleep theta rhythm in contextual memory consolidation. Science, 2016. DOI: 10.1126/science.aad5252.