Ungdomar i Skaraborg får testa på ingenjörs-yrket

1:16 min

Tekniksprånget är ett initiativ som erbjuder ungdomar mellan 19-21 år med högskolebehörighet att praktisera som ingenjör i fyra månader. 

Tekniksprånget drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin på uppdrag av regeringen med syftet att öka intresset för ingenjörsutbildningar hos unga. Lisa Holsten är en av dem som testat på att praktisera som ingenjör.

– Jag visste egentligen inte vad det innebar att arbeta som ingenjör, så därför var det bra att få komma ut på en arbetsplats.

Med hjälp av Tekniksprånget ska förhoppningsvis mängden avhopp från ingenjörsutbildningar och de stora pensionsavgångarna i branschen minska. I Skaraborg är det ungefär sex stycken företag som är med i satsningen. 

Oskar Johansson har haft sin praktik på ett företag i Skövde och han är säker på att ingenjörsyrket är något för honom.

– Jag har ett teknikintresse och då är det här yrket som klippt och skuret för mig.