Få söker till folkhögskolornas journalistutbildningar

2:02 min

Antalet sökande har senaste åren blivit färre på flera av journalistutbildningarna på landets folkhögskolor, visar en rundringning som Kulturnytt har gjort. Anrika Kalix folkhögskola har så får sökande att de nu ställer in höstens journalistutbildning.

Journalistförbundet kommenterar utvecklingen i ljudlänken nedan

– Problemet är att det är sorgligt för skolan att behöva konstatera att intresset för journalistik har sjunkit så mycket och så drastiskt, tycker vi, för det har gått väldigt fort.

Det säger Lotta Löthberg som är kursansvarig för journalistlinjen på Kalix folkhögskola. På elva år har antalet sökande till utbildningen där gått från över hundra sökande, till fem stycken. Men det är inte bara Kalix folkhögskolas journalistutbildning som har få sökande. Vår rundringning till folkhögskolor med välrenommerade journalistutbildningar visar en nedåtgående trend i antalet sökande i hela landet. Fyra av de sex folkhögskolor Kulturnytt pratat med har haft färre än två sökande per plats.

Utanför storstan

Det som de drabbade folkhögskolorna har gemensamt är att de ligger utanför storstäderna samt att de har en mer praktiskt inriktad journalistutbildning än högskoleutbildningarna i journalistik. Journalistprogrammet på Stockholms universitet och Göteborgs universitet har fler än fem förstahandssökande per plats. Men varför försvinner då de sökande från folkhögskolorna? 

– Den allra viktigaste orsaken tror jag är att arbetsmarknaden för journalisterna, den är ju svår. Sen tror jag också att folkhögskolorna, att det inte är lika självklart idag att titta på folkhögskolorna som ett utbildningsalternativ. De vet helt enkelt inte att vi finns, säger Lotta Löthberg.

En av de fem som hoppades på att få läsa journalistik i just Kalix till hösten är Eva Lena Aro från Övertorneå. Hon hade tänkt att lämna sitt jobb som handläggare på socialtjänsten för att gå tillbaka till skolbänken, men nu blir det alltså inte så.

– Alltså först kändes det jättetrist när jag fick veta det, för att det här är en utbilding som jag gått och lite så här, sneglat på i flera år egentligen, från och till så där haft drömmen om att gå den här utbildningen, men nu var det liksom ett skede i mitt liv där jag kände att nämen Nu! Nu är det liksom dags att prova det här, så jag hade ju hoppats på det här, säger hon.

Att intresset för och platserna på journalistutbildningarna minskar är med tanke på branschens utveckling inte konstigt, menar Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling. Han tror att folkhögskolorna hamnar efter när kraven på framtidens journalister blir fler och kräver mer omfattande utbildningar. Samtidigt är han bekymrad över att mångfalden minskar när balansen mellan folkhögskolorna och högskolorna rubbas.

– Det folkhögskolorna har bidragit med är att se till att redaktionerna fylls med ett större spektra ur ett socioekonomiskt perspektiv, för de som söker sig till folkhögskolor är inte de traditionella akademikerna. Om det bara är folkhögskoleutbildade journalister som riskerar att försvinna i framtiden, det är en utveckling som inte är positiv, säger Jonas Nordling.

– Däremot att antalet platser totalt sett i utbildningssystemet minskar, det tycker jag bara är logiskt utifrån branschens utveckling men det bör ske både i akademierna och folkhögskolorna, fortsätter han.

Han efterfrågar ett gemensamt ansvar i branschen.

– Att arbetsgivare och vi som fackförbund tillsammans med utbildningssätena går igenom behovet och vad man kan leverera, så att vi kan lägga det här pusslet tillsammans. Det finns ingen sådan samordning i dag.