Journalisters intelligens utmanad av korpars kognition

4:02 min

En nyhet om att korpar är lika intelligenta som människoapor fick nyligen stor spridning. Men sedan hörde forskarna av sig och var missnöjda med hur deras resultat hade tolkats. Det fick Vetenskapsradions Ulrika Björkstén att fundera över det svårdefinierade begreppet intelligens.

Intelligens är ett både knepigt och laddat begrepp. Hur ska det definieras, hur ska det mätas, vem och vad innehar denna egenskap? Någonstans blir det alltid en gradering.

Det handlar sällan om på vilket sätt någon eller något visar sig intelligent, utan just om hur hög intelligensen är, så där i största allmänhet. Ändå är alla de mätmetoder vi har i någon mening godtyckliga.

När det gäller människors intelligens är IQ-tester konstruerade så att resultaten ska sprida sig enligt en normalfördelning, de är helt enkelt gjorda för att gradera.

Visst finns det en korrelation mellan hur väl olika människor lyckas på den här typen av prov och hur det sedan går i skola och yrkesliv. Men testet som sådant mäter faktiskt egentligen bara hur bra en individ är på att göra just ett IQ-test. Därför är det ett omstritt verktyg.

Vad tillför den här typen av prov när det finns annan information att tillgå som är mer konkret kopplad till den arbetsuppgift som ska utföras? Det är en fråga som många gånger ställts, senast i veckan av en uppretad läkarförening på Karolinska universitetssjukhuset. 

Föreningen vänder sig mot att standardiserade tester används vid rekryteringar till chefsposter på sjukhuset, när en människas hela utbildning och yrkesbana finns att tillgå som referensmaterial.

Ännu knepigare blir det när vi lämnar det mänskliga och börjar titta på djur. Vi vill så väldigt gärna veta vilka djur som är intelligentast, i något slags absolut mening, kanske för att vi är övertygade om att intelligentast av dem alla är ju vi människor. Vi vill liksom veta vilka i djurriket som står oss närmast. Men hur graderar man djurs intelligens?

Vi skulle aldrig säga att den ena eller andra djurarten är mer fysiskt kapabel än någon annan, så där i största allmänhet. Här är vi mycket mer specifika. Vi talar om geparder som springer snabbt, om apor som är skickliga på att klättra och om snabbdykande rovfåglar. Men när det handlar om intelligens så är det just det allmänna vi vill åt.

Vi vill inte veta vilken djurart som är bäst på att plocka ut mat ur en genomskinlig cylinder utan att först slå näbben eller nosen i cylinderns vägg. Vi vill veta vem som är intelligentast. Och då kan forskaren som utfört experimentet stå och skrika sig blå i försöket att förklara att det inte handlar om ett intelligenstest, utan just om att mäta hur bra djuren är på att hindra sig själva från att först slå i den genomskinliga väggen innan de pillar ut maten från sidan.

Det här är ungefär vad som hände ett par forskare i Lund i förra veckan efter att universitetets egen pressavdelning skickat ut ett pressmeddelande med rubriken "Kråkfåglar lika intelligenta som människoapor".

Ja, det kanske de är – beroende på vad vi menar med intelligens – men poängen här är dock att testet i fråga inte mäter allmän intelligens, utan mer specifikt alltså en slags kroppslig impulskontroll.

Men den förvanskade nyheten spreds världen runt, inte bara i stora svenska medier utan också i Ryssland, Mexiko och Storbritannien. Och ja, även vi på Vetenskapsradion var med och trumpetade ut TT-telegrammet, vilket härmed ska betraktas som rättat i våra sändningar.