EU-krav på ökad rättssäkerhet

Sverige har fått med sig övriga EU-länder bakom kraven på ökad rättssäkerhet för de personer som hamnar på FN:s terrorlista.
USA har tidigare stoppat alla förslag från enskilda länder, till exempel Sverige, när det gäller de tre svenskar som finns på listan. Men nu har USA gått med på att förhandla direkt med EU-länderna om tydligare kriterier för dem som sätts upp på listan och därmed drabbas av ekonomiska sanktioner. Det är USA som tagit fram terror-listan som FN:s sanktionskommitté har antagit.