Rutiner för räddningsinsatser ändras i Östra Götaland

1:49 min

Nya insatsrutiner för räddningstjänsten efter oroligheter i Linköping och Norrköping.

Räddningstjänsten i Östra Götaland, RÖTG, har beslutat ändra sina rutiner vid räddningsinsatser. Man kan nu komma att avstå att påbörja räddningsarbete till dess polisen har sett till att säkra området.

– Jag tycker att det är en skrämmande samhällsutveckling och en väldigt farlig samhällsutveckling. Det är ett tecken på bristande förståelse på vad vissa yrkesgrupper har att utföra för typ utav arbete, säger Johan Holmgren, biträdande produktionschef på RÖTG.

– Det är någonting som vi måste ta på allvar och att vi måste vara målmedvetna och tänka långsiktigt i arbetet, fortsätter han.

Den senaste tiden har det varit stökigt i olika bostadsområden i Linköping och Norrköping som båda omfattas av den gemensamma Räddningstjänsten i Östra Götaland.

Den gångna veckan utsattes räddningstjänstens personal för stenkastning från ungdomar när de skulle ingripa vid en anlagd brand i stadsdelen Hageby i Norrköping.

Natten mot fredagen var det återigen oroligt i stadsdelarna Navestad och Klockartorpet i Norrköping med nya anlagda bränder. Bland annat stacks en bil i brand.

Räddningstjänsten låter nu polisen säkra upp området innan man kommer på plats för att släcka.

– Det handlar om att göra noggranna riskbedömningar. Att samverka med polisen i ett inledande skede för att försöka att få underrättelsehjälp om läget, säger Johan Holmgren.

– Om det är hotfulla situationer ska vi få assistans av polisen alternativt att avvakta med direkta åtgärder till dess att vi har ett läge och en situation som inte är hotfull mot vår personal helt enkelt.

I Malmö har räddningstjänsten arbetat aktivt tillsammans med ungdomar i bostadsområdet Rosengård. Där har unga fått vara med och se hur räddningstjänsten arbetar, och deltagit i brandövningar.

Johan Holmgren på RÖTG menar att just den typen närvaro och långsiktigt engagemang från myndigheterna ger positiva resultat

– Vi har jobbat med samma typ utav förfaringssätt framförallt i Linköping. Och där har vi märkt en påtaglig förbättring i relationen till främst ungdomar i vissa områden där vi tidigare har haft problem.

Ökad närvaro dagtid
tillsammans med ungdomar i utsatta områden kan förhoppningsvis skapa en grund till ökat samförstånd hoppas man nu på RÖTG.

– Förhoppningsvis når man ett läge i livet där man faktiskt inser att: "Det här är riktigt korkat det som jag håller på med", säger Johan Holmgren.