Många intresserade av "Teknikpraktik"

1:17 min

Västerås stad söker nu praktikanter som i framtiden vill jobba med teknik. Det finns 3-4 platser, men det är upp emot 50 personer som söker den här "Teknikpraktiken".


Många är intresserade - men få får chansen.

Men att det är många som söker betyder inte att det är helt lätt att hitta rätt personer till praktikplatserna.

Mats Wistrand arbetar med personalfrågor på Västerås stad och beskriver utmaningarna med det här projektet:

– Det är att rekrytera rätt ungdomar, som har rätt egenskaper. Att de har initiativkraft, ha förmåga att verka i en ibland ostrukturerad miljö som en arbetsplats normalt sett är, säger Mats Wistrand.  

Det är Ingenjörskunskapsakademin som startat projektet som kallas Tekniksprånget. Västerås stad har valt att vara en del av det, och det här är tredje

Tanken är att personer som gått ut gymnasiet men ännu inte börja studera på universitetet får testa på hur det är att jobba med ett yrke inom teknik. Förhoppningen är att de sedan ska välja ett liknande yrke i framtiden.

Praktiken består av flera olika delar där praktikanterna får följa arbetet i kommunen på olika sätt. Mats Wistrand har ett exempel:

– Ungdomarna hade en specifik uppgift att planlägga ett tänkt bostadsområde. Det använde vi i vårt fortsatta planeringsarbete - vilket var mycket uppskattat, säger Mats Wistrand.