Fortfarande gifter hos många båtklubbar

Båtklubbarna har fortfarande problem med att leva upp till miljökraven när det gäller giftiga kemikalier, visar en undersökning från Stockholms stad.

Av 23 kontrollerade klubbar fick samtliga anmärkning när det gäller båtbottenfärger eller otillräckliga rutiner för att förhindra spill och läckage.

Läckage av metaller och andra miljögifter från båtbottenfärger är den enskilt största och mest allvarliga miljörisken kopplad till båtklubbars verksamhet enligt Miljöförvaltningen.