Kommuner slipper redovisning

De kommunala bostadsbolagen ska slippa de nya redovisningsregler - som hotar driva svaga bolag i konkurs. Det lovar bostadsminister Lars-Erik Lövdén.
Ett beslut i Redovisningsrådet innebär att kommunala bostadsföretag skulle behöva skriva ner värdet på sina fastigheter med miljardbelopp, eftersom hyreshus i kommuner där det finns en stor andel tomma lägenheter har ett lågt marknadsvärde. Detta lovar nu alltså bostadsministern att kommunerna ska slippa. Som vi berättat tidigare är Oxelösund är en kommun som skulle drabbas om marknadsvärdering infördes.