"Vi måste bli bättre på att förklara nyhetsvärdering"

Förra veckan fick Facebook kritik när det kom fram att de har redaktörer som styr över vilka ämnen som visas i deras ”Trending topics”- ruta.
   Christian Gillinger, chef för sociala medier på Sveriges Radio, tror att journalister har något att lära av kritiken: Vi måste bli bättre på att förklara hur vi jobbar, skriver han.

Till en början handlade anklagelsen om att Facebook medvetet skulle välja bort ämnen som riktar sig till ”konservativa läsare”. Därefter handlade det om att man överhuvudtaget blandade in människor i nyhetsvärderingen.

Facebook förnekade att de försökte vinkla innehållet politiskt, men läckta dokument med interna riktlinjer  publicerades av The Guardian och visade att mänskliga beslut låg bakom i princip alla steg av arbetet med Facebooks Trending News. Varpå Facebook erkände att de faktiskt har redaktörer som nyhetsvärderar vad som ska visas bland Trending Topics.
   Och - som Guardian konstaterar:

” The company’s guidelines are very similar to a traditional news organization’s, with a style guide reminiscent of the Associated Press guide, a list of trusted sources and instructions for determining newsworthiness.”

För journalister blir ju det här intressant. Vi arbetar ständigt med nyhetsvärdering, väljer och väljer bort. Det måste vi, för precis som i Facebookflödet så går det inte att få plats med allt, vare sig man gör tidning, tv, eller radio.

Nyhetsvärdering är något alla journalister lär sig tidigt i sin journalistutbildning. Nidbilden pratar om Nisse i Hökarängen, som är den hittepåperson man skriver för. Man pratar också om ”närhetsprincipen”, som säger att ju närmare en nyhet är, desto viktigare är den. En skogsbrand är viktigare för oss i Sverige om den sker i Sverige än på andra sidan jorden. Och tidsavstånd, nyhetsvärdet sjunker med tiden.

Självklart är alla journalister olika duktiga på nyhets- eller innehållsvärdering. Några arbetar oerhört systematiskt, andra hänvisar till en luddig ”magkänsla”. Ytterligare några utgår från att allt som intresserar en själv, är intressant för andra. Men alldeles oavsett hur man har gjort tidigare, så har Facebook helt ändrat spelreglerna. De har lagt ett stort arbete på att skapa ett anpassat flöde av inlägg som passar varje enskild användare. De införde en ”algoritm”, en matematisk formel, som avgör vad som ska visas i folks Facebookflöden. Därmed styr de plötsligt vad folk läser och ser. Det är inte helt populärt hos oss journalister.

Det finns flera möjliga problem med algoritmstyrd nyhetsvärdering: ett är att det riskerar att skapa ”bubblor”, att folk bara får läsa det de gillar, vilket i praktiken skulle innebära att de bara får läsa och se sådant som de håller med om. På så sätt skapas en ”bubbla” som gör att man aldrig behöver få sina fördomar, åsikter eller kunskaper ifrågasatta.

Elaka tungor menar att journalister mest känner sig hotade: plötsligt är det inte längre vi som bestämmer vad som ska berättas om. För av någon anledning har Facebook vunnit användarnas förtroende här.
   Min gissning är att det beror på flera skäl. Ett är att den faktiskt fungerar rätt bra, algoritmen alltså. Innehållet upplevs som relevant och intressant. Ett annat skäl kan vara att folk inte vet om att det faktiskt pågår en nyhetsvärdering alls. Man tror helt enkelt att Facebook visar allt.

Då blir det så klart intressant när det visar sig att Facebook i viss utsträckning faktiskt använder mänskliga redaktörer för att skapa ett bra urval. Precis som i annan journalistik alltså.
   Ännu intressantare blir det att Facebook plötsligt möts av samma kritik som tidigare riktats mot journalistiken. Av någon anledning litar vi mer på en matematisk formel än människor.

Jag tror att det beror på att vi som journalister – och nu också Facebook – har varit dåliga på att förklara vår nyhetsvärdering. Det är något så självklart för oss att vi inte tänker på att det inte är det för andra. Vilket alltså har lett till kritik mot journalister att vi ”mörkar” och ”censurerar”. Vi har inte kunnat förklara hur en viktig del i vårt arbete fungerar.

Det kommer att vara en central uppgift för journalistkåren framöver – att bli betydligt mer transparent med hur vi arbetar. Att berätta om det. Att prata med våra läsare, lyssnare och tittare och bli bättre på att förklara hur saker som nyhetsvärdering går till.
   Precis som Facebook faktiskt rätt snabbt gjorde förra veckan när de sedan själva publicerade sina policydokument och försökte besvara kritiken genom att berätta hur de arbetar.

Facebook är verkligen inte bäst i klassen när det gäller transparens. Men här tycker jag de visade att de tar det på större allvar än vi journalister generellt gör.