Karlshamnsbor ger blod åt PFAS-forskning

4:18 min

Idag pågår blodprovtagning i Karlshamn och det handlar om välvilliga kommunbor som vill ge blod åt PFAS-forskning. 

Det är Arbets- och miljömedicin i Lund som ska göra en jämförelsestudie på personer som inte har druckit PFAS-förorenat vatten, och därför uppmanas Karlshamnsborna att komma och lämna blod.

Ställer upp
En som hörsammat uppmaningen och som lämnat blod till referensgruppen är Marco Paulsson. 

– Jag tycker det är gott att kunna ställa upp för forskning. Jag har anhöriga i de områdena i Ronneby där det varit gifter och då vill jag kunna bidra med det jag kan; att lämna mitt blod, säger han.

Det är sedan tidigare fastställt att det är brandskum från F17 i Kallinge som är orsaken till att PFAS-gifter kommit ut i dricksvattnet i Ronneby, och till att tusentals personer druckit förorenat vatten under cirka 30 år.

Jämföras med andra prover
Nu ska blodprover från drabbade Ronnebybor jämföras med blodet från Karlshamnsbor som inte druckit PFAS-förorenat vatten. 

Camilla Andersson är en av provtagarna från Arbets- och miljömedicin som var på plats i rådhuset i Karlshamn idag. Hon beskriver att blodet från referensgruppen har stor betydelse i forskningen.

– Referensgruppen är en jätteviktig grupp men samtidigt är det en svår grupp att nå eftersom man för sin egen del inte känner sig tvungen att ta prover. Kallingeborna vill ju mer ha provsvar för att veta hur nivåerna i kroppen ligger, men här är det ju bara för forskningen som man gör detta. Så vi är väldigt tacksamma för alla som kommer hit, säger hon.