Organisation riktar stark kritik mot socialtjänsten i Sundsvall

3:21 min

Agneta Bravélius, grundare av Barns rättsskydd menar att situationen på socialtjänsten i Sundsvall är illa och att barn i Sundsvall saknar rättsskydd. 

Agneta Bravélius är grundare av organisationen BRY - barns rättsskydd. Hon säger att hon haft kontakt med ett tiotal föräldrar i Sundsvall och hon har varit i kontakt med socialtjänsten i kommunen många gånger, men upplever det som att de ignorerar barnen som behöver hjälp från dem. 

– Barn som är utsatta för allvarliga brott så som misshandel och sexuella övergrepp får inte den hjälp de behöver. Vi får kontakt med många föräldrar som har intyg, det kan vara en barnpsykolog eller en annan socialtjänst som utrett ärendet. De tar kontakt med socialtjänsten i Sundsvall för att skydda sina barn, då har vi märkt att socialtjänsten i Sundsvall väldigt ofta ignorerar brott och lägger stora resurser på att motbevisa att inget har hänt, säger hon. 

Varför tror du de gör det?

– I grund och botten beror det på okunskap. Det ingår inte i socialsekreterares utbildning vilka varningsklockor man ska ta fasta på och hur man på bästa sätt hjälper ett utsatt barn, säger hon. 

Det kan man ju bara tänka sig själv. Att barnen berättar och visar upp skador på sin kropp. Och man tar kontakt i förtvivlan och så blir man starkt ifrågasatt. 

Hon berättar om flera föräldrar som kontaktat henne, och att det finns ett tiotal barn i Sundsvall där det upplevts att socialtjänsten ifrågasätter dem.

– Det är katastrofalt. Det här innebär att barnet tvingas bo kvar hos någon som förgriper sig eller misshandlar barnet. Ett fall handlar om en pojke, mamman har kämpat för honom i åtta år. Det är riktigt illa, de här barnen far oerhört illa, säger Agneta Bravélius. 

Men Eva Rönnbäck som är verksamhetschef på Socialtjänsten i Sundsvall håller inte med om att de ignorerar barn som far illa. 

– Nä, så vill jag verkligen inte säga att det är. Det här är ju anklagelser också. Vår uppgift är ju naturligtvis att får vi orosanmälningar så utreder vi det. Vi har ju också ett barnahus som syftar till att utveckla den här verksamheten, det är ju inte alla kommuner som har det, där vi har ett samarbete flera kommuner, polis och landsting, säger Eva Rönnbäck.

Men det är inte alltid ni polisanmäler, i alla fall har ni inte gjort det i historien, kommer ni börja göra det nu?

– Men vi har ju en möjlighet att göra en polisanmälan och det är en sekretessbrytande regel. Den policyn har vi och det kommer vi fortsätta att följa, säger Eva Rönnbäck.

Så den ska ni börja följa nu?

– Men vi har följt policyn tidigare också.

Men inte 2013?

– Du pratar om det här ärendet. Men det säger ju inte att vi inte gjort det i andra ärenden. Men vi måste ju alltid göra en bedömning i varje enskilt fall.