Hård kritik av finanspolitiska rådet

2:04 min

För andra året på rad får regeringen anmärkningar att den bryter mot riksdagens regler för den ekonomiska politiken.

Finansministern borde spara mer när nu Sverige är inne i en högkonjunktur, säger rådets avgående ordförande John Hassler.

-- Man måste ta till besparingsåtgärder, antingen i form av minska de utgifter eller ökade skatter och det här är besvärligt och det är någonting som alltid sker i sådana här konjunkturuppgångar. Det är jobbigt och politikerna vill helst undvika det, men det är just av den anledningen som vi har ett råd och ett finanspolitiskt ramverk, menar rådets avgående ordförande John Hassler.

Kortfattat går kritiken ut på att underskottet i statskassan är för stort. Regeringen samlar inte tillräckligt i de berömda ladorna. Finasminister Magdalena Andersson borde föra en stramare finanspolitik, anser John Hassler ordförande i finanspolitiska rådet, som har till uppgift att granska hur regeringen sköter de offentliga finanserna.

– Vintern kommer förr eller senare. Det är lite svårt att komma ihåg det när sommaren står för dörren som den gör i Sverige, säger John Hassler.

Men finansminister Magdalena Andersson håller inte med om att regeringen inte sparar tillräckligt.

Hon beskriver regeringens politik som den stramaste sedan Göran Perssons dagar och ger också två huvudanledningar till att regeringen inte förväntas nå överskott förrän tidigast 2019.

– Det ena är ju att migrationen gör att kostnaderna ökar. De ökar med över en procent av BNP under de kommande åren, så det är en kraftig ökning. Men det andra är också att vi ärvde stora underskott, säger Magdalena Andersson.

Finanspolitiska rådet är också kritiskt till regeringens mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Han bedömer inte att det kommer att uppnås.

– Ja, jag tycker att man ska skrota målet, säger John Hassler.

Och mitt i de politiska diskussionerna om hur Vattenfall ska hantera brunkolen kommer synpunkten från regeringens expertmyndighet att den svenska klimatpolitiken bör inriktas på utfasning av kolanvändningen i världen. Det är betydligt viktigare än att minska oljeanvändningen, slår rådet fast, som också bestämt avråder regeringen från att satsa på höghastighetsjärnväg.

– Kostnaderna i förhållande till hur mycket trafik man får blir väldigt stora, påpekar John Hassler.

Finansminister Magdalena Andersson håller delvis med:

– Ja, det är så klart att det finns stora fördelar med höghastighetståg, men det måste såklart vägas mot kostnaderna.