Om Ett nytt Sverige

Varför gör Sveriges Radio den här satsningen nu?

Under de närmaste åren kommer många människor skapa sig nya liv runt om i Sverige. Sveriges Radio vill vara med och skildra ett Sverige i förändring, med utgångspunkt i nyanländas möte med landet och möten mellan människor.

Sveriges Radio finns över hela landet och har en unik möjlighet att träffa många olika människor. Vi tror att genom att återkommande följa ett antal personer kan vi skapa konstruktiv journalistik kring komplicerade samhällsfrågor. Gestalta och belysa frågor som berör alla medborgare i landet och ta fasta på Sveriges Radios uppdrag att vara en del av det demokratiska Sverige, där alla har en röst.

Genom att följa människor långsiktigt kan vi belysa komplexiteten i migrationsfrågan. Vi vill att du som lyssnare får en relation med de personer vi följer. Vi tror att det här kan ge oss alla en fördjupad förståelse för det Sverige som nu växer fram.