Fortfarande osäkert hur mobilstrålning påverkar barn

2:18 min

Allt mindre talar för att mobilstrålning ger förhöjd risk för cancer. Det framkommer i en ny rapport som Strålsäkerhetsmyndigheten släpper i dag. Men när det gäller hur strålningen påverkar barn råder fortfarande osäkerhet, menar Jimmy Estenberg expert vid myndigheten.

– Den osäkerhet som finns och det som gör att vi ändå tycker att man ska vara extra försiktig med barn, det är att vi vet inte tillräckligt mycket helt enkelt. Vi vet inte lika säkert som för vuxna. Vi behöver mer underlag innan vi kan säga någonting säkert, säger Jimmy Estenberg.

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd har tittat på omkring 300 vetenskapliga artiklar publicerade under det senaste året. Slutsatsen är att det inte framkommit något nytt som kan koppla strålning från mobiltelefoner eller trådlös utrustning till cancer eller andra hälsoskador.

Inga belägg finns heller för att barn skulle vara extra känsliga för radiovågor. I hela världen finns sammanlagt i dag bara ett trettiotal vetenskapliga studier som fokuserar på hur barn påverkas av att använda trådlös teknik.

Att underlaget är otillräckligt beror främst på att barns användning ännu inte hunnit pågå under tillräckligt lång tid, menar Jimmy Estenberg på Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Den sista pusselbiten får vi ju den dag när de som är unga i dag har vuxit upp och levt ett helt liv med användande av mobiltelefon.

På flera håll i Europa pågår just nu forskningsprojekt för att ta reda på mer om effekten på barn och ungdomar. Bland annat en stor EU-finansierad studie som leds från Barcelona samt en brittisk studie om hur mobilanvändandet påverkar skolungdomars beteende.

– Vi måste helt enkelt fortsätta följa läget tills vi har ett bättre underlag rekommenderar vi handsfree och högtalarfunktion, särskilt för barn, förklarar Estenberg.

– Vi vill ha in lite mer underlag innan vi lättar på våra rekommendationer om handsfree till exempel. Om man med enkla medel kan minska onödig exponering så bör man göra det.

Ni ger ju dubbla signaler: det är ganska osannolikt att det är farligt och samtidigt är det bra att ha telefonen långt ifrån kroppen.

– Ja det kan man tycka. Men hade det funnits någon verklig risk hade vi gått ut med den informationen på ett helt annat sätt. Nu menar vi att det finns en viss vetenskaplig osäkerhet, säger Estenberg.